NASCHOLING code 95

Met subsidie van o.a. de KMO-portefeuille !

Iedere bestuurder C1 – C – C1+E – C+E moet volgens de Europese richtlijn :

 1. VAKBEKWAAMHEID – code 95  behalen

 2. NASCHOLING   volgen om de code 95 te behouden

NIEUWE   kandidaat-bestuurders moeten bijgevolg slagen voor:

 • de gebruikelijke examens voor het behalen van het rijbewijs.
 • de basiskwalificatie.

Bestuurders die al in het vak zitten zijn vrijgesteld van dit toegangsexamen   (Bv. in het bezit zijn van een rijbewijs C voor 10/09/2009).

Basiskwalificatie

Theoretische en praktische examens die kunnen gecombineerd met de examens voor het behalen van het rijbewijs.

Nascholing

Ieder professioneel bestuurder moet nascholingsmodules van min 7 uur volgen per jaar. Dit is mogelijk in een erkend opleidingscentrum!   VIJF nascholingen van 7 uur minimum geven 35 kredietpunten die nodig zijn voor het VERLENGEN van de vakbekwaamheid (bij afhalen nieuw rijbewijs) – binnen de 5 jaar voorafgaand aan de aanvraag om verlenging!

Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn bijvoorbeeld : LADINGZEKERING – RIJ-EN RUSTTIJDEN – EHBO – DEFENSIEF RIJDEN – ONGEVALSAANGIFTE – ECO-DRIVING etc.

Kalender van de nascholingen :

Algemene opleidingskalender:
Transportacademy.opleidingskalender

Opleidingskalender Limburg:
Transportacademy.opleidingskalender.Limburg

Opleidingskalender Car&Truck:
Transportacademy.opleidingskalender.Car & Truck

Opleidingsaanbod :
Transport-academy/opleidingsaanbod

Route95
Transport-academy.Route95

OPMERKING : de nascholing is geldig zowel voor de groep C als voor de groep D.
Dit betekent dat de persoon die over een bewijs van vakbekwaamheid voor de groep C en over een bewijs van vakbekwaamheid voor de groep D beschikt, slechts één keer 35 uur nascholing per periode van 5 jaar moet volgen.
Deze persoon moet dus geen 35 uur nascholing voor de verlenging van zijn geldig rijbewijs van vakbekwaamheid voor de groep C en nog eens 35 uur nascholing voor de verlenging van zijn geldig rijbewijs van vakbekwaamheid voor de groep D, volgen.
De verlenging zal GELDIG WORDEN VERKLAARD VOOR BEIDE GROEPEN, zodat de data samenvallen !

Vakbekwaamheid voor wie?

Alle professionele bestuurders goederen- of personenvervoer behalve:

 1. voertuigen met een toegelaten max. snelheid van ten hoogste 45 km/uur.
 2. voertuigen van de strijdkrachten, burgerbescherming, brandweer en diensten voor de handhaving van de openbare orde.
 3. voertuigen die op de weg getest worden ivm. technische verbeteringen, reparatie, onderhoud, nieuwe of omgebouwde voertuigen die nog niet in het verkeer zijn gebracht.
 4. voertuigen, gebruikt bij noodtoestanden en reddingsoperaties.
 5. voertuigen voor niet-commercieel goederen- en personenvervoer voor privédoeleinden.
 6. voertuigen of combinaties voor het vervoer van materiaal, apparatuur of machines die de bestuurder voor zijn werk nodig heeft en OP VOORWAARDE dat dit vervoer niet zijn voornaamste activiteit is.

Vrijstellingen

 1. houders van een getuigschrift van basiskwalificatie dat werd behaald in een andere lidstaat van de EU.
 2. houder zijn of geweest zijn van een rijbewijs van groep C mits dit uiterlijk op 9/09/2009 is afgegeven (verworven recht).